Onze diensten

Sekurit Beveiliging

Sekurit Beveiliging is ervaren in diverse specialistische sectoren.

Door onze jarenlange en brede ervaring op het gebied van veiligheid, hebben wij de meest uiteenlopende bedrijven voorzien van een gedegen beveiligingsadvies. Naast deze waardevolle praktijkervaring zijn wij ook gedegen opgeleid om uw veiligheidsvraagstuk vanuit alle facetten van uw processen te kunnen bekijken.

Een kleine greep uit onze expertise:

Logistiek

 

Distributiecentra door het hele land hebben te maken met verschillende soorten veiligheidsissues. Dit kan imago-, financiële-, of zelfs economisch maatschappelijke schade tot gevolg hebben. Sekurit Beveiliging begrijpt dat alle maatregelen gericht moeten zijn op het beschermen van alle primaire processen binnen uw specifieke sector. Echter zonder interventie van uw noodzakelijke bedrijfsprocessen.

Zorg

Zorginstellingen zoals een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, woongroepen en overige zorgverlening, behoeven elk een ander soort aanpak van veiligheidsmaatregelen. Veelal zijn deze erop gericht de cliënt/patiënt en/of zorgpersoneel te beschermen tegen invloeden van zowel binnenuit als buitenaf. In de meeste gevallen zal er onzichtbare beveiliging noodzakelijk zijn. Sekurit Beveiliging denkt in het belang van uw cliënten/patiënten en medewerkers en past waar nodig de juiste veiligheidsmaatregelen toe.

Havens

Havenfaciliteiten zijn, net als luchthavens, gebonden aan strenge wereldwijde veiligheidsregels en voorschriften. De International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) schrijft exact voor in welke omstandigheden er opgeschaald dient te worden naar een ander security level. Elk kwartaal dient er een (eventuele Table-Top) oefening plaats te vinden, die wordt gelogd. Deze dienstverlening bieden wij tevens aan in 1 van onze pakketten en kunnen u daarom geheel ontzorgen op veiligheidsgebied.

Onderwijs

Sekurit Beveiliging zorgt voor een veilige werkomgeving voor uw student, bezoeker en medewerker. Wij begrijpen dat uw student tevens uw klant is en daarom is het noodzaak ervoor te zorgen dat deze zich welkom voelt binnen uw organisatie. Door de juiste aanpak van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, kunnen deze maatregelen er juist voor zorgen dat het servicegevoel overheerst en er tegelijkertijd een veilige situatie ontstaat.

Heeft u een ander beveiligingsvraagstuk?

× Whatsapp